T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya İl Halk Kütüphanesi

Konya'nın Kütüphanede Büyük Başarısı

   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2014 yılı kültür istatistiklerine göre Konya Halk Kütüphanelerinin kullanıcı sayısında 2.040.922 (İki milyon kırk bin dokuz yüz yirmi iki) kullanıcı ile Türkiye’deki toplam kullanıcıların %9,8 payını alarak bu alanda Türkiye birincisi oldu. İki milyon kişiyi aşmış olan kullanıcı sayının %67,3 ' lük kısmını ise Müdürlüğümüz hizmet binasını kullanan 1.373.993 (Bir milyon üç yüz yetmiş üç bin dokuz yüz doksan üç) kişi oluşturuyor. Bu dönemde Türkiye’de toplam 20.787.765 (Yirmi milyon yedi yüz seksen yedi bin yedi yüz altmış beş) kişi halk kütüphanelerini kullandı. 2014 yılında Konya’da toplam 35 tane halk kütüphanesi bulunurken Konya bu sayıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı.

Halk Kütüphanelerini Kullanıcı

Sayısına Göre İlk 10'a Giren İller 

..........

Halk Kütüphanesi

Sayısına Göre İlk 10'a Giren İller  

Sıra
İl
 Kullanıcı Sayısı..........
Sıra
İl
Kütüphane Sayısı
1
Konya2.040.922 
1
Ankara
42
2
Diyarbakır746.608 
2
Nevşehir
39
3
Manisa687.658 
3
İzmir
38
4
Kayseri594.109 
4
Konya
35
5
Ankara583.849 
5
İstanbul
35
6
Gaziantep581.930 
6
Isparta

29

7
İstanbul580.284 
7
Sivas
28
8
Erzurum476.518 
8
Denizli
26
9
Çorum475.210 
9
Mersin
24
10
Mersin469.593 
10
Erzurum
22