Konya İl Halk Kütüphanesi

KONFERANS SALONU HİZMETİ

Kütüphanemiz Konferans Salonu 100 sandalye kapasiteli olup salonumuzda Müdürlüğümüze ait ya da başka kurum ya da kuruluşların çeşitli kültürel etkinlikleri düzenlenmektedir. Konferans salonumuzu düzenleyeceği etkinlik için kullanmak isteyen kişi, kurum ya da kuruluş etkinlik tarihinden bir ay önce Müdürlüğümüze bilgi ve belgeler ile başvurarak talep geliştirir. Bu talep doğrultusunda Müdürlüğümüz gerekli izinleri alır. Alınan izinden sonra etkinlik yönecisi ile yönetimimiz arasında bir protokol imzalanır ve salon tahsisi tamamlanmış olur.

KONFERANS SALONU (1).JPG